Vodič kroz Agilni Projektni Menadžment i Scrum Metodologiju

September 21, 2023

Jovan Kovačević

Scrum je široko prihvaćeni framework u okviru agilne metodologije upravljanja projektima, posebno u oblasti razvoja softvera. Naglašava odgovornost, saradnju i redovne provjere napretka kroz dnevne sastanke i vremenski ograničene iteracije, poznate kao Sprintevi. Snaga Scruma leži u njegovoj sposobnosti da olakša brzo završavanje projekata s minimalnim preprekama, zahvaljujući stalnoj komunikaciji i raščlanjivanju velikih projekata na manje zadatke.

Agilni pristup projektnom menadžmentu (Agilno) je stekao značajnu popularnost iz više razloga: svoje prilagodljivosti, fokusa na klijenta, naglaska na komunikaciji i detaljnom feedbacku kao i na razmjeni znanja unutar tima. U ovom blog postu upoznaćete se sa osnovama agilnog projektnog menadžmenta i Scrum metodologije, kao i sa najboljim praksama za njihovu primjenu.

 

Uloge u Scrum Timu

U Scrum metodologiji postoje tri ključne uloge koje su neophodne za uspjeh svakog tima: Product Owner, Scrum Master i Development tim.

Product Owner

Product Owner je odgovoran za postavljanje jasnog pravca projekta. Ova pozicija zahtijeva sveobuhvatno razumijevanje poslovnih zahtjeva, potreba klijenata i pretvaranja istih u user stories. Na osnovu ovog razumijevanja, product owner može razvijati i upravljati proizvodom.

Ključni zadaci za Product Ownera uključuju:

 • Postavljanje ciljeva Sprinta sa Development timom
 • Organizacija i komunikacija ciljeva proizvoda scrum masteru i development timu
 • Upravljanje backlogom proizvoda
 • Prikupljanje povratnih informacija o proizvodu od korisnika i stakeholdera
 • Dostupnost development timu za sva pitanja

Scrum Master

Scrum Master je “vezivno tkivo” tima i ova uloga podržava i product ownera i development tim u isporučivanju proizvoda. Uloga Scrum Mastera zahtijeva fleksibilnost jer je zadužen za podršku ostatku tima u svemu što im je potrebno.

Evo nekih od ključnih odgovornosti koje su povezane sa ulogom Scrum Mastera:

 • Organizovanje i vođenje sastanaka, bilo da su to dnevni scrum sastanci, planiranje Sprinta, itd.
 • Osiguravanje da svi članovi tima razumiju ciljeve i obim projekta
 • Upravljanje svim preprekama i informisanje svih zainteresovanih strana
 • Razumijevanje i implementacija agilnih praksi
 • Obavljanje retrospektivnih pregleda radi budućeg poboljšanja

Development Tim

Development tim čine svi ostali pojedinci uključeni u Scrum. Trebalo bi da posjeduju sve potrebne vještine da dostave kompletan proizvod ili uslugu. Dakle, u praksi članovi Development tima su programeri, softverski arhitekti, UI/UX dizajneri, DevOps, QA inženjeri, tehnički lideri itd.

Evo šta se od članova Development tima očekuje:

 • Da učestvuju na svim Scrum ceremonijama (Sprint planning, Daily, Backlog refinement, Sprint review, Sprint retrospective)
 • Da prilagode svoje zadatke sa novim saznanjima sa Scrum ceremonija
 • Doprinesu relevantnim ciljevima Sprinta
 • Upravljaju backlogom Sprinta
 • Razvijaju proizvod

Scrum ceremonije

Scrum je podijeljen u ceremonije koje obezbjeđuju stalnu komunikaciju i saradnju. Ovaj ciklus ceremonija se ponavlja tokom svakog Sprinta. Imamo sljedeće Scrum ceremonije:

 • Sprint Planning
 • Daily Scrum
 • Backlog Refinement
 • Sprint Review
 • Sprint Retrospective

Sprint Planning

Sprint je termin koji se koristi za opisivanje razvojnog ciklusa (obično perioda od dvije sedmice, sa maksimalnim trajanjem od jednog mjeseca) koji rezultira isporukom konačnog proizvoda ili usluge. Na kraju svakog Sprinta Scrum tim bi trebao da razvije nešto vrijedno što će se predstaviti klijentu – increment. Svaki Sprint bi trebao imati poseban cilj, koji je dogovoren unutar Scrum tima.

Daily Scrum

Daily Scrum je dnevni sastanak Scrum tima. Ne bi trebao trajati duže od 15 minuta.

Tokom Daily Scruma, svaki član tima odgovara na tri pitanja. Pitanja su obično:

 • Done – Koje zadatke sam završio od prethodnog Daily Scruma?
 • To do – Na čemu ću raditi do sljedećeg Daily Scruma?
 • Impediments – Da li ima nešto što sprečava moj napredak i ako da, šta se može učiniti da se pomogne?

Ukoliko postoji neka prepreka za koju je potrebno dodatno vrijeme za rješavanje, ne treba je diskutovati unutar ovog sastanka, već zakazati poseban sastanak sa svim relevantnim ljudima.

Sprint Review

Sprint Review se održava na kraju svakog Sprinta. To je prilika da se pokaže šta je razvijeno u toku Sprinta. U ovoj ceremoniji mogu učestvovati sve zainteresovane strane, klijenti, stakeholderi i Scrum tim. Cilj Reviewa je da se osigura da su svi zadovoljni napretkom koji je učinjen do tada. Ovo je takođe prilika za feedback. Svi prijedlozi postaju kandidati za sljedeći Sprint.

   

Sprint Retrospective

Sprint Retrospective daje svakom članu Scrum tima priliku da iznese feedback o tome kako je Sprint prošao i šta se može unaprijediti u procesu. Kompletan proces se može analizirati i prilagoditi po potrebi. Neophodno je da se dogovoreni proces poštuje tokom cijelog Sprinta, a izmjene se vrše samo tokom retrospektive.

Scrum Artifacts

Scrum Artifacts su informacije koje Scrum tim i zainteresovane strane koriste da detaljno opišu proizvod koji se razvija, radnje koje su potrebne za njegovo stvaranje i radnje koje su izvršene tokom projekta. Glavni Scrum Artfacts su Product Backlog, Backlog Sprinta i Increment.

Product Backlog

Product Backlog se sastoji od liste user stories koje moraju biti implementirane da bi se završio projekat. User stories se razlažu na individualne zadatke što će osigurati da se ništa ne propusti što bi moglo biti esencijalno za projekat. Nakon završetka Product Backloga, Product Owner može da prioritizuje svaki zadatak za Scrum tim.

Sprint Backlog

Sprint Backlog je podskup product backloga, na kojem bi Scrum tim trebao da radi tokom svakog Sprinta. Tokom Sprint Planninga, Product Owner treba da pomogne svakom članu tima da stvori svoj Sprint Backlog.

sprint backlog

Increment

Increment je sve što je implementirano do kraja Sprinta, kroz završetak Product Backlog taskova.

Najbolje Agilne prakse

Razumijevanje Scrum metodologije je samo jedan korak do uspješnog projekta. Da biste uvidjeli sve prednosti Scruma, trebali biste pratiti najbolje Agilne prakse:

 

 • Naglasiti važnost jasnih i mjerljivih ciljeva.
 • Podstaći čestu i efektivnu komunikaciju.
 • Redovno revidirati i prilagođavati projektni plan.
 • Jasno odrediti prioritete.
 • Implementirati CI prakse.
 • Održavanje fleksibilnog i prilagodljivog pristupa.
 • Ohrabrivati tim da donosi odluke i rješava probleme.

 

Da rezimiramo, Scrum pristup podrazumijeva postojanje malog tima od četiri do sedam ljudi (sa optimalnim brojem na donjoj granici), zajedno sa Scrum Masterom i Product Ownerom. Zadaci se završavaju u kratkim ciklusima poznatim kao Sprintevi. Tim ima dnevne sastanke poznate kao Daily Scrum. Poštovanje Agile praksi, kao što su osnaživanje tima da donosi odluke i redovno revidiranje plana projekta, može osigurati efektivan Scrum.

Ukoliko želite više da saznate o agilnom, pogledajte članke na ovom linku.

Ako vam se ovaj blog dopao, pišite nam prijedloge tema o kojima biste željeli da saznate više, a do tada čitajte naše prethodne blogove: