Nova AI tehnologija – Da li ste čuli za DALL·E 2?

Obrišite Adobe Photoshop, ili još bolje kompletan Creative Cloud. ’’Slika [...]