Ada Lovelace – Prvi svetski programer je bila žena

Prvi programer u svijetu bila je žena – Augusta Ada King ili Lady Ada Lovelace. Bila je jedino zakonito dijete pjesnika Lord Byron-a i Anne Issabella Milbanke.