Nova AI tehnologija – Da li ste čuli za DALL·E 2?

June 10, 2022

Dalibor Mijanović

Obrišite Adobe Photoshop, ili još bolje kompletan Creative Cloud.

’’Slika govori višе od hiljadu riječi“ sada ima novo značenje. DALL- E 2 je novi algoritam i vještačka inteligencija kojoj kažete „astronaut koji jaše konja nacrtano grafitnom olovkom“, a rezultat je ovo:

Preuzeto sa https://openai.com/dall-e-2/#demos

astronaut-koji-jase-konja

Osnovna funkcionalnost algoritma je da od zadatih pojmova i riječi (input) u nativnim jezicima (za sada je to samo engleski jezik), generiše jedinstvenu, realističnu sliku ili fotografiju. Takođe, može se koristiti da od jedne, generiše više varijanti novih slika, fotografija inspirisanih originalom, ili njihovih sinonima.

Preuzeto sa: https://openai.com/dall-e-2/#demos

remake-kuhinje-dalle-2

Logika koja stoji iza ove vještačke inteligencije je proces koji kreatori nazivaju „Difuzija“, gdje algoritam koristi tačke za prepoznavanje šablona i aspekta slike, kao i njihovih relacija sa tekstom. Algoritam nudi gotovo neograničenemogućnosti kada je u pitanju rad sa slikom ili fotografijom. Najprostije rečeno, ne samo da generiše nove slike ili fotografije, nego može i da retušira i obrađuje sliku mnogo bolje nego bilo koji danas poznati raster programa poput Adobe Photoshop-a, Corel-a (žao mi ih je).

Naposletku se postavlja pitanje – šta ako neko ovo zloupotrijebi, iskoristi za razne marifetluke i manipulacije ? Tvorci ovog izuzetnog softvera se uglavnom pozivaju na savjest onih koji ga koriste, a obećavaju restrikcije unutar samog algoritma. Više o tome možete pročitati na ovom linku. Razvoj DALL-e je krenuo u januaru 2021. i posljednja verzija nudi čakčetiri puta većurezoluciju i realističnost kod finalnog rezultata.

Nama ostaje samo da vidimo kako će se razvoj ovog algoritma, programa i vještačkeinteligencije uticati na socijalne mreže, internet, informacije uopšte, a samim tim na naše živote.

*Šta je stvarnost ? “Do you think that’s air you’re breathing now?”

Ukoliko želite više da saznate o DALL·E 2 možete pogledati sledeće linkove:

https://openai.com/dall-e-2/
https://www.instagram.com/openaidalle
https://arxiv.org/abs/2204.06125

* Morpheus, The Matrix 1999