O drugoj generaciji polaznika

May 15, 2018

Developers-Lab

Dobrodošli

Budući kandidati, sa vama želim podijeliti iskustvo vođenja prethodnih kurseva. Sa novom generacijom polaznika nastavljamo da ostvarujemo naš glavni cilj, a to je edukacija što većeg broja ljudi u oblasti IT industrije.

 

Početak kursa

Kurs koji sam vodio ovog puta, bio je Python i baze podataka, a u grupi je bilo 10 polaznika. Na ovom kursu, polaznici su prošli kroz osnovne i napredne elemente Pythona, počevši od rada sa tipovima podataka, obrade fajla, OOP, pa sve do rada sa bazama podataka. Kurs je bio koncipiran tako da su polaznici bili aktivni tokom predavanja, a sama predavanja bila su praktično orijentisana. Glavni fokus je bio je na izradi konkretnih aplikacija. Pred kraj gotovo svakog predavanja, radilo se u paru na nezavršenim djelovima aplikacije. Takav način se u praksi pokazao kao vrlo efikasan za kvalitetno sticanje znanja.

 

Domaći zadaci i projekti

Osim predavanja, kandidati su dobijali domaće zadatke koji su bili vezani za gradivo koje se radilo tokom časova. Slično kao i predavanja, domaći zadaci su bili praktično orijentisani.

Poslije malo duže od tri mjeseca trajanja kursa, polaznici su počeli da rade na projektima. Grupisani su u tri grupe i sada rade u njima. Projektni zadaci su kreiranje APIa i scrape sajtova za nekretnine.

Nakon završetka kursa najbolji kandidati će imati mogućnost da se uključe u neki od projekata neke od naših partnerskih kompanija