Informacije o kursu

Nivo:

Osnovi-srednji

Početak:

14. novembar 2022.

Trajanje:

20 nedelja

Broj polaznika:

15 do 20

Prijave do:

10. novembar

Predavač:

Nikola Kadić, Stevan Čakić, Tijana Radojičić

Cijena:

Besplatno

Razvoj veb aplikacija, backend usmjerenje

Plan obuke

Uvod u veb programiranje -> plan

Django-> plan

Finalni projekat

U nastavku ćemo pokušati da vam pomognemo da se odlučite da li je ovo obuka za vas, šta ćete naučiti kroz ovu obuku, koji su ključni ciljevi obuke, i slično.

Šta ću učiti tokom obuke?

Tokom prvih 10 sedmica nastave, na obuci za uvod u veb programiranje, polaznici će savladati osnovne koncepte veb programiranja, upoznati se sa HTML, CSS i JavaScript. Ovaj dio obuke je zamišljen da svi polaznici detaljno savladaju osnovne principe i tehnologije veb programiranja koje su neophodne za ozbiljnije bavljenje ovom tematikom. Kada govorimo o prvom dijelu, tu ćemo se prvo fokusirati na jednu od ključnih elemenata svake veb stranice, a to je HTML (HyperText Markup Language). HTML nam omogućava da na veb stranici dodajemo sadržaj kao što je tekst, slika, video, i slično. Međutim, taj sadržaj je potrebno lijepo stilizovati. Zbog toga ćemo nakon HTML-a izučavati i CSS (cascade style sheet), koji će nam pomoći da uljepšamo našu stranicu bojama, pozicioniranjem elemenata, poravnjanjem teksta, slika, ali i dodavanje animacija. Ali da bi naša stranica mogla da ima naprednije funkcionalnosti, posebno da na neki način razumije zahtjeve korisnika, potrebno je da uključimo i JS (JavaScript). Ovo je ujedno i najdetaljniji dio kursa. Tada se polaznici ne upoznaju samo sa osnovama ovog programskog jezika, koji je uz Python jedan od top 3 programska jezika (najčešće prvi) prema svim analizama, već i sa naprednijim konceptima kao što je hoisting, IIFE, execution context, event loop, generatori, asinhrone funkcije i slično. Po završetku predavanja, poslednje dvije sedmice (11. i 12.) su namijenje za izradu finalnog testa i rad na projektu koji zatvara ovu cjelinu obuke. Više detalja o pomenutim tehnologija možete pronaći na linku. Poslednji dio koji se odnosi na kombinaciju predavanja i praktičnog rada je Django obuka.

Planom je predviđeno da drugi dio obuke (Django) traje 8 sedmica. Ovdje će se polaznici upoznati se jednim od najviše korišćenih Python paketom za kreiranje veb aplikacija. Ono što su polazniciji ranije savladavali u ovom dijelu obuke će biti nadograđeno kroz Django. Zašto nije dovoljno samo da znate HTML, CSS i JavaScript za kreiranje veb aplikacije? Ukratko rečeno, zbog kompleksnost savremenih aplikacija. Nekada su ove tri tehnologije bile dovoljne, ali danas to više nije slučaj. Osim toga, do ovog kursa koristili smo javno dostupne podatke koje smo prikazivali na stranici. Međutim, kada pravite vašu aplikaciju, potrebni su vam vaši podaci koje je potrebno adekvatno struktuirati, kreirati bazu podataka, smjestiti ih u toj bazi. Za sve ovo će nam pomoći Django. Kroz ovaj dio obuke polaznici će proći kroz osnovne ali i naprednije koncepte Django paketa i generalno razvoja backend dijela aplikacija. Kroz ovaj kurs upoznaćemo se detaljnije i sa raznim tipovima baza podataka, radićemo i na pisanju upita. Govorićemo i o tome kako aplikaciju postaviti na serveru, šta je NGINX, kako se radi testiranje softvera, zašto je danas Docker veoma bitan i slično. Više detalja o Django možete pronaći na linku. Po zavšetku nastave, biće održan i finalni test koji je uvod za rad na finalnom projektu.

I konačno, finalni projekat. Ovaj projekat je organizovan tako da polaznici kreiraju aplikacija u timu (do četvoro) sa polaznicima koji su pratili frontend obuku. Tokom mjesec danas, uz nedeljnu komunikaciju sa mentorom, pratiće se progres tima i svakog pojedinca u njemu. Ideja je da aplikacija bude napravljena profesionalno, uz poštovanje svih standarda za kreiranje veb aplikacija, pisanje nedeljnih izvještaja, kačenje aplikacije na server uz domen i slično. Ovo je ujedno i ključni dio cjelokupne obuke, jer tada svaki kandidat ima mogućnost da se maksimalno pokaže.

Da li je ovaj kurs za mene?

Ako ste zainteresovani da se bavite programiranjem, ako imate neko osnovno znanje iz programiranja, i ako možete u kontinuitetu da se posvetite ozbiljnom radu, onda ste vjerovatno prava osoba za ovu obuku. Po završetku obuke moći ćete da:

  • Radite u manjem timu na izradi veb aplikacija
  • Kreirate jednostavne interfejse aplikacije
  • Pratite naprednije kurseve za JavaScript
  • Radite u manjem timu na izradi web aplikacija
  • Izučavate JS biblioteke
  • Pratite naprednije kurseve
  • Razumije naprednije koncepte kod JSa
  • Integrišete druge servise
  • Kreirate API za bilo koji tip aplikacije
  • Automatizujete neke poslovne procese

Napomena: Prije početka obuke, biće održan praktični prijemni test. Prijemni test će biti održan 12. ili 13. novembar, a tačan datum, vrijeme i lokacija sa ostalim detaljima biće proslijeđeni na mail iz vaše prijave najkasnije do 10. novembra u ponoć.

Ostali kursevi