Informacije o kursu

Nivo:

osnovni/srednji

Početak:

18. maja

Trajanje:

7-8 nedjelja

Broj polaznika:

20

Prijave do:

9. maja

Predavač:

Petar Ćetković, Jovan Popović

Cijena:

besplatno

Razvoj veb aplikacija, frontend usmjerenje – React JS

Na ReactJS obuci, polaznici će se upoznati se jednim od najviše korišćenih JavaScript paketa za kreiranje veb aplikacija. Ono što su polazniciji ranije savladavali u ovom dijelu obuke će biti nadograđeno kroz ReactJS.

Zašto nije dovoljno samo da znate HTML, CSS i JavaScript za kreiranje veb aplikacije?

Ukratko rečeno, zbog kompleksnost savremenih aplikacija. Nekada su ove tri tehnologije bile dovoljne, ali danas to više nije slučaj. ReactJS nam pomaže da na mnogo efikasniji, uredniji, kvalitetniji način kreiramo vrlo napredne veb aplikacije.
Kroz ovaj dio obuke polaznici će proći kroz osnovne koncepte ReactJSa, ali i neke malo naprednije kao što je ContextApi, custom hooks i slično. Takođe, u jednom dijelu ćemo govoriti i to kreiranju dijagrama pomoću ChartJS paketa, a i značaju MaterialUI paketa.

Da li je ovaj kurs za mene?

Ako ste zainteresovani da se bavite programiranjem, ako imate neko osnovno znanje iz programiranja, i ako možete u kontinuitetu da se posvetite ozbiljnom radu, onda ste vjerovatno prava osoba za ovu obuku. Po završetku obuke moći ćete da:

  • Radite u manjem timu na izradi web aplikacija
  • Izučavate JS biblioteke
  • Pratite naprednije kurseve
  • Razumije naprednije koncepte kod JSa
  • Kreira veb aplikacije kroz JS biblioteku ReactJS
  • Koriste osnovne i napredne ReactJS koncepte

Pred sam kraj kursa, slijedi finalni projekat, gdje će se frontend i backend programeri udružiti da rade na realnim projektima. Ovo pruža dragocjeno industrijsko iskustvo, pokazujući kako teorija naučena tokom časova može biti primijenjena u praksi. Najistaknutiji kandidati, nakon završetka obuke i rada na projektima, imaće priliku da započnu rad u jednoj od naših partnerskih kompanija na period od mjesec dana tokom avgusta. Takođe, pojedini polaznici koji se izdvoje svojim radom i posvećenošću, dobiće priliku za praksu u partnerskim kompanijama tokom ljetnjeg perioda.

Napomena: Prije početka obuke, biće održan praktični prijemni test. Prijemni test će biti održan 12. maja, a tačan datum, vrijeme i lokacija sa ostalim detaljima biće proslijeđeni na mail iz vaše prijave najkasnije do 10. maja u ponoć.

Ostali kursevi