Detalji o kursu

Home   /   Frontend ReactJS

Informacije o kursu

  • Nivo:Srednji
  • Početak:15. decembar
  • Trajanje:8 sedmica
  • Broj polaznika:Do 15
  • Prijave do:11. decembra
  • Predavač:Stefan Miladinović
  • Cijena Završen

Frontend ReactJS

Stefan Miladinović Active, Frontend

Plan i program

React (poznat i kao React.js ili ReactJS) je open-source, front end, JavaScript biblioteka za izgradnju korisničkog interfejsa ili UI komponenti. Održavaju ga Facebook i zajednica pojedinačnih programera i kompanija. React se može koristiti kao osnova za razvoj aplikacija na jednoj stranici ili za mobilne uređaje. Međutim, React se bavi samo prikazivanjem podataka DOM-u, pa stoga stvaranje React aplikacija obično zahteva upotrebu dodatnih biblioteka za upravljanje i rutiranje stanja. Redux i React Router su odgovarajući primeri takvih biblioteka.

Frontend ReactJS

Na ovo kursu kandidati će osim React-a raditi i na biblioteci ReactNative (razvoj mobilnih aplikacija). Takođe, biće rada i na kreiranju dijagrama pomoću biblioteke ChartJS, platformi pomoću AntDesign-a i slično.

Za ovaj kurs potrebno je solidno poznavanje HTML, CSS, a posebno programskog jezika JavaScript.

Po završetku kursa kandidati će raditi na realnom projektu u timovima.