Informacije o kursu

Nivo:

Srednji

Početak:

14. novembar 2022.

Trajanje:

12 nedelja

Broj polaznika:

15 do 20

Prijave do:

10. novembra

Predavač:

Aida Ismailisufi, Tamara Pavlović

Cijena:

Besplatno

Nauka o podacima

U nastavku možete naći plan i program.

Nauka o podacima -> plan

Finalni projekat

U nastavku ćemo pokušati da vam pomognemo da se odlučite da li je ovo obuka za vas, šta ćete naučiti kroz ovu obuku, koji su ključni ciljevi obuke, i slično.

Šta ću učiti tokom obuke?

Nauka o podacima je oblast koji se bavi proučavanjem ogromnih količina podataka koristeći savremene alate i tehnike za pronalaženje nevidljivih obrazaca, dobijanje značajnih informacija i donošenje poslovnih odluka. U okviru ovog kursa, polaznici će imati priliku da se upoznaju sa teorijskim osnovama i konceptima svih procesa koji su međusobno uvezani u cjelinu koja se naziva nauka o podacima: definisanje problema, prikupljanje podataka, obrada i analiza podataka, vizuelizacija, donošenje zaključaka i interpretacija novih saznanja. Obrada podataka vršiće se kroz Python programski jezik sa akcentom na Pandas i Numpy biblioteke, dok će se vizuelizacija podataka oslanjati na Matplotlib i Plotly biblioteku. Pored same obrade, polaznici će steći vještine ispravnog prezentovanja stečenih uvida prilikom obrade podataka, te samim tim pomoći u donošenju bitnih poslovnih odluka utemeljenih na objektivnim argumentima. Za ovaj kurs potrebno je dobro poznavanje Python-a , a poželjno je i poznavanje rada sa bazama podataka, posebno SQL-a.

Tokom finalnog projekta kandidati će raditi na realnim projektima u parovima i steći osnovne vještine za prikupljanje, obradu, analizu i interpretaciju podataka. Tokom mjesec dana, uz nedeljnu komunikaciju sa mentorom, pratiće se progres tima i svakog pojedinca u njemu. Ideja je da aplikacija bude napravljena profesionalno, uz poštovanje svih standarda za kreiranje aplikacija za obradu podataka, pisanje nedeljnih izvještaja, kačenje aplikacije na server uz domen i slično. Ovo je ujedno i ključni dio cjelokupne obuke, jer tada svaki kandidat ima mogućnost da se maksimalno pokaže.

Da li je ovaj kurs za mene?

Ako se vec bavite programiranjem, ako imate predznanje iz baza podataka i poznavanje Python-a, i ako možete u kontinuitetu da se posvetite ozbiljnom radu, onda ste vjerovatno prava osoba za ovu obuku. Polaznici ce nakon obuke moci da:

  • Radite sa različitim vrstama izvora podataka
  • Automatizuju izvještaje i poslovne procese
  • Prave Dashboards
  • Rade efikasno čišćenje, organizaciju i kompletnu analizu podataka
  • Primjenjuju različite algoritme nad podacima
  • Koriste različite alate za analizu podataka
  • Efikasno prezentuju probleme i rješenja (Data Storytelling)
  • Pronalaze i koristite Python biblioteke za Data science
  • Rade u samostalno ili u timu na realnim problemima koji se mogu riješiti pomoću data science-a

Još jedan dodatni benefit ove obuke je da svi kandidati koji uspješno savladaju kurs, dobijaju pozivan na razgovor sa HR timom kompanije Coinis. Oni koji se pokažu kao najbolji, dobijaju priliku za probnim radom, a kasnije i punim radnim anganžmanom.

Napomena: Prije početka obuke, biće održan prijemni. Prijemni test će biti održan 12. ili 13. novembra, a tačan datum, vrijeme i lokacija sa ostalim detaljima biće proslijeđeni na mail iz vaše prijave najkasnije do 10. novembra u ponoć.

Ostali kursevi