Informacije o kursu

Nivo:

Srednji

Početak:

6. decembar

Trajanje:

8 sedmica

Broj polaznika:

Do 15

Prijave do:

29. novembar

Predavač:

Stefan Miladinović

Cijena:

Besplatno

Prijavi se

Frontend ReactJS (v4)

Plan i program

React (poznat i kao React.js ili ReactJS) je open-source, front end, JavaScript biblioteka za izgradnju korisničkog interfejsa ili UI komponenti. Održavaju ga Facebook i zajednica pojedinačnih programera i kompanija. React se može koristiti kao osnova za razvoj aplikacija na jednoj stranici ili za mobilne uređaje. Međutim, React se bavi samo prikazivanjem podataka DOM-u, pa stoga stvaranje React aplikacija obično zahteva upotrebu dodatnih biblioteka za upravljanje i rutiranje stanja. Redux i React Router su odgovarajući primeri takvih biblioteka.

Na ovo kursu kandidati će osim React-a raditi i na biblioteci ReactNative (razvoj mobilnih aplikacija). Takođe, biće rada i na kreiranju dijagrama pomoću biblioteke ChartJS, platformi pomoću AntDesign-a i slično.

Za ovaj kurs potrebno je solidno poznavanje HTML, CSS, a posebno programskog jezika JavaScript.

Po završetku kursa kandidati će raditi na realnom projektu u timovima.

Ostali kursevi

Plan i program Django je besplatni i otvoreni izvor zasnovan na Pythonu koji slijedi arhitektonski obrazac model-template-views (MTW).
.
Preuzmite plan kursa: Plan kursa Uvod u programiranje Da li je ovaj kurs za vas? Svako ko ima
.
Preuzmitet plan i program kursa Plan i program Pročitati pojašnjenja i napomene na samom kraju teksa. U okviru
.