Informacije o kursu

Nivo:

Srednji

Početak:

11. aprila

Trajanje:

8 do 10 sedmica

Broj polaznika:

Do 15

Prijave do:

9. aprila

Predavač:

Stefan Miladinović, Stefan Milikić, Stevan Čakić

Cijena:

Besplatno

Frontend ReactJS

Plan i program

React (poznat i kao React.js ili ReactJS) je open-source, front end, JavaScript biblioteka za izgradnju korisničkog interfejsa ili UI komponenti. Održavaju ga Facebook i zajednica pojedinačnih programera i kompanija. React se može koristiti kao osnova za razvoj aplikacija na jednoj stranici ili za mobilne uređaje. Međutim, React se bavi samo prikazivanjem podataka DOM-u, pa stoga stvaranje React aplikacija obično zahteva upotrebu dodatnih biblioteka za upravljanje i rutiranje stanja. Redux i React Router su odgovarajući primeri takvih biblioteka.

Na ovo kursu kandidati će osim React-a raditi i na biblioteci ReactNative (razvoj mobilnih aplikacija). Takođe, biće rada i na kreiranju dijagrama pomoću biblioteke ChartJS, platformi pomoću AntDesign-a i slično.

Za ovaj kurs potrebno je solidno poznavanje HTML, CSS, a posebno programskog jezika JavaScript. Po završetku prijava bićete kontaktirani vezano za testiranje (kratak teorijski test koji ćete raditi online, i dodatno kratak JS test). Primjer JS testa postavka Test i movies fajl.

Ovaj kurs obuhvata drugi, treći i četvrti modul obuke za razvoj frontend aplikacija. Više detalja možete pronaći na linku.

Nastava se organizuje kombinovano, online i uživo. Tokom sedmice se prate snimljena predavanja, a subotom se organizuju konsultacije uživo.

Po završetku kursa kandidati će raditi na realnom projektu u timovima.

Prijemni test biće održan 9. aprila od 13 h. Mjesto polaganja Coinis (zgrada između ambasade Kine i klinike Codra).

Ostali kursevi