Chrome Developer Tools, drugi dio

Chrome Developer Tools, drugi dio

Za koga je namijenjen ovaj blog post Ovaj blog post namijenjen je za one koji se bave programiranjem i često koriste alat koji posjeduje Chrome web pretraživač, a to je Chrome Developer Tools. U ovom dijelu biće opisani sledeći elemeti i to Networking, Audits, Performance, Memory i Profiling. Neophodno predznanje Poznavanje osnova Developer Tools alata. […]

O drugoj generaciji polaznika

O drugoj generaciji polaznika

Dobrodošli Budući kandidati, sa vama želim podijeliti iskustvo vođenja prethodnih kurseva. Sa novom generacijom polaznika nastavljamo da ostvarujemo naš glavni cilj, a to je edukacija što većeg broja ljudi u oblasti IT industrije.   Početak kursa Kurs koji sam vodio ovog puta, bio je Python i baze podataka, a u grupi je bilo 10 polaznika. […]

Prva generacija polaznika

Prva generacija polaznika

Dobrodošli Budući kandidati, želim podijeliti sa vama moje iskustvo prethodnog vođenja kursa. Sve je počelo mojom željom, kao i mojih kolega, da podijelimo naše znanje iz programiranja sa drugima. Početak kursa Naš prvi kurs bio je Uvod u Web, a u grupi je bilo 10 polaznika. Predavanja su započela tokom prve nedelje septembra prošle godine. […]